Desemmascarar l’internament 2019.

Ciudad: Barcelona
Editorial: Fundación Migra Studium
Fecha: 05/05/2020
Comentario

Margarita García O’Meany/Pau Vidal (Coord.)/José Javier Ordóñez (assessorament jurídic).: Desemmascarar l’internament. Informe 2019. Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) Zona Franca, Fundación Migra Studium con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, 5 de mayo de 2020.

  • Migra Studium denuncia que al llarg de l’any 2019 s’han produït vulneracions molt greus de drets dins el CIE (Centre d’Internament d’Estrangers) de la Zona Franca. L’informe CIE 2019 de la Fundació Migra Studium, que es fa públic avui, posa de manifest: -La presència de38 possibles menors i l’internament de persones amb problemàtiques psiquiàtriques i amb discapacitat; -Una gestió arbitrària del Centre que soscava el dret de defensa i la tutela judicial dels interns. Hi ha hagut abundants casos en que els interns manifestaven haver patit tracte racista, degradant o intimidatori o fins i tot haver patit agressions físiques per part d’agents del cos de Policia Nacional; -El dret de defensa i la tutela judicial dels drets dels interns estan greument en joc per actuacions jurídiques molt deficients d’advocats i magistrats (Resumen ejecutivo; Texto completo). 

Noticias relacionadas:

Financiado por: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Coordinado por: Universidad de León