Instrucció 08/2015 de 22 de juliol de 2015. Accés a l'assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya

Tipo de Legislación: Autonómica
Tipo de Acto: Informes
Fecha: 22/07/2015
Comentario:

Instrucció 08/2015 de 22 de juliol de 2015. Accés a l'assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d'assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut
Aquesta Instrucció entra en vigor el 23 de juliol de 2015 (Texto completo).

Financiado por: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Coordinado por: Universidad de León