Pla de Protecció Internacional a Catalunya.

Tipo de Legislación: Autonómica
Tipo de Acto: Otros textos
Fecha: 28/01/2014
Comentario:

Pla de Protecció Internacional a Catalunya.

El Govern també ha aprovat el Pla de Protecció Internacional a Catalunya, un nou instrument que estableix els principis, les mesures i les línies de finançament per acollir i protegir les persones amb temors fundats de ser perseguides als seus països d’origen o de residència habitual per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un grup social, gènere o orientació sexual.
La iniciativa respon també a un deure històric de Catalunya amb la comunitat internacional pels milers de catalans que van patir l’exili després de la Guerra Civil. D’altra banda, la Generalitat ja va col·laborar el 1995 en l’acollida de persones refugiades de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans i el 1999, en l’acollida de refugiats kosovars.
Entre d’altres accions, el Pla inclou l’impuls de propostes de millora del règim jurídic d’aquest col·lectiu, actuacions de formació i informació, l’acollida o la participació coordinada en reassentaments i en supòsits d’afluència massiva de persones desplaçades.
Les mesures s’adrecen a dos grups de persones. D’una banda, les persones perseguides i, de l’altra, el conjunt de la societat catalana per conscienciar-la sobre la necessitat d’incidir políticament i social davant els conflictes internacionals que provoquen les diverses formes de persecució. El dret d’asil, tot i ser una competència exclusiva de l’Estat, permet a la Generalitat intervenir mitjançant les seves competències pròpies i sectorials. La mateixa legislació estatal preveu que les comunitats autònomes puguin gestionar els serveis i els programes específicament destinats a les persones sol·licitants d’asil a traves dels àmbits competencials com l’ensenyament, las salut o els serveis socials.

FuenteGovern.cat.

Noticia relacionada:

Otros acuerdos adoptados en la misma sesión:

Financiado por: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Coordinado por: Universidad de León