Jornada: Crisis económica e inmigración: la aplicación de la nueva normativa de extranjería y el papel de las administraciones.

Fecha: 20/11/2011
Comentario:

Jornada: Crisis económica e inmigración: la aplicación de la nueva normativa de extranjería y el papel de las administraciones.

Organiza: Catedra de Inmigración de Derechos y Ciudadanía de la Universidad de Girona y la Dirección General para la Inmigración de la Generalitat.
Fecha: 01 de diciembre de 2011.
Horario: De 9:15 h a 14 h.
Lugar: Sala de actos de la Dirección General para la Inmigración de la Generalitat. C/ Calàbria, núm. 147 (Barcelona). 

9.30 h Inauguració de la Jornada. Sr. Jordi Sánchez. Adjunt General al Síndic de Greuges de Catalunya.
10.15 h Taula rodona “L’aplicació de la normativa d’estrangeria en la situació actual. Especial referència a les migracions de treball”
Punts forts i febles derivats de l’aplicació del reglament sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya de 2001.Dr. Eduardo Rojo Torrecilla. Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La immigració en el marc laboral i de Protecció Social. Una perspectiva judicial. Il·lm. Sr. Jordi Agustí. Magistrat de la Sala d’allò Social del Tribunal Suprem.
11.45 h Pausa cafè
12.00 h Taula rodona “Administracions i procediments administratius d’estrangeria.Influència de l’actual crisi econòmica i social”
El paper de les administracions públiques en matèria d’estrangeria. Dr. Vicenç Aguado. Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de
Barcelona.
L’afectació de la crisi en els procediments administratius d’estrangeria. Sr. Javier Carlos Montero. Cap de l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona.
13.30 h Conclusions de la Jornada. Dr. Ferran Camas Roda. Director de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania, i Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Girona
14.00 h Cloenda. Sr. Xavier Bosch, Director General per a la Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

Financiado por: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Coordinado por: Universidad de León