Moción aprobada por el Ayuntamiento de Lleida por la que se acuerda limitar el uso del velo integral.

Fecha: 28/05/2010
Comentario:

Moción aprobada por el Ayuntamiento de Lleida por la que se acuerda limitar el uso del velo integral.

El pleno del Ayuntamiento de Lleida ha aprobado, con los votos de PSC, CiU, PP y de un concejal no adscrito, una moción por la que se acuerda modificar la ordenanza municipal de civismo y convivencia en la ciudad para “limitar l’accés i l’ús del vel integral i altres vestimentes o accessoris que cobreixin totalment la cara i que impedeixin la identificació i la comunicació visual en els edificis i equipaments municipals (cívics, culturals, educatius, esportius i d’altres...)”.
La moción también establece el compromiso de que "l’Ajuntament de Lleida durà a terme accions de sensibilització i de formació de tots els col•lectius socials encaminades a garantir el respecte a la dignitat de la dona des dels valors de la plena igualtat i la convivència". Así mismo, en la misma moción se acuerda "sol•licitar a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat perquè, mitjançant l’exercici de les seves competències, estableixin un marc comú de regulació en aquelles matèries sobre les que ostenten un títol competencial propi i específic, especialment pel que fa referència a la prohibició i/o regulació a la via pública del vel integral".

Nuestro agradecimiento, por compartir esta noticia, a la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la Universidad de Girona, a su director y a todo su equipo (www.girodata.com/cidc/intro.asp).

Financiado por: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Coordinado por: Universidad de León